وکیل طلبه مازندرانی منتظر بازگشت مهناز افشار

احسان خاکزاد شاهاندشتی در گفتگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت شکایت موکلش از مهناز افشار اظهار کرد: پس از آن که دادسرای فرهنگ و رسانه در رسیدگی به شکایت موکل، دادسرای...

ادامه مطلب ...