علت افت فشار گاز استان مصرف زیاد مشترکان

افت فشار گاز در مازندران کیاپرس: مدیرعامل شرکت گاز مازندران با تائید افت فشار گاز در استان گفت که برای تامین نیاز مشترکان خانگی ، صنایع استان به استفاده از سوخت...

ادامه مطلب ...