افتتاح ۲۳هزار واحد مسکن مهر

کیاپرس:درشرایطی که روندکند تکمیل وواگذاری واحدهای طرح مسکن مهر، اعتراضات گسترده ای را به همراه داشته، وزارت راه و شهرسازی از واگذاری حدود۲۳هزارواحدمسکن...

ادامه مطلب ...