اعضای شورایعالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح طلبان مشخص شد

یک عضو شورایعالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان خبر داد: اعضای شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس دهم انتخاب شدند و فردا...

ادامه مطلب ...