نفرات اول کنکور به چه کاری مشغولند؟

کیاپرس: دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه بسیاری از نخبگان کشور به دلیل عدم حمایت سرخورده شده و کشور را ترک می‌کنند، گفت: امروز نفرات اول...

ادامه مطلب ...