مدیرعامل و رئیس خانه مطبوعات مازندران استعفا می دهند

حسین قربانی با اشاره به زیاد خواهی ها و درخواست یکی از اعضای هیئت‌رئیسه مبنی بر تخصیص پاداش دو میلیون تومانی آخر سال از پول هدیه خبرنگاران به اعضای هیئت‌رئیسه...

ادامه مطلب ...