پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):

نامه سرگشاده ۴۹۰ دامپزشک به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص توقف اجرای آیین نامه نظارت بهداشتی نگذارید با بهانه تراشی سلامت و بهداشت جامعه کمرنگ شود
مواد غذایی> اقتصاد غذا – ۴۹۰ نفر از مسوولین فنی و دامپزشکان اعضای سازمان نظام دامپزشکی کشور طی نامه ای سرگشاده به وزیر جهاد کشاورزی خواستار اجرای کامل ماده ١٩ آیین نامه نظارت بهداشتی شدند.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»، متن کامل نامه  خطاب به محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی به شرح زیر است:

وزیر محترم جهاد کشاورزی
جناب آقای مهندس حجتی

با سلام و احترام فراوان
آرزوی موفقیت حضرتعالی و وزارتخانه متبوعتان را در پیشبرد اهداف دولت محترم تدبیر و امید در حل معضلات و مشکلات بخش کشاورزی را در ، سایه ایزد منان خواستاریم.
جناب آقای مهندس حجتی در سال ٨٧ مصوبه بسیار حیاتی در هیات دولت وقت به نام آیین نامه نظارت بهداشتی تصویب گردید که بی گمان می توان گفت در صورت اجرا می توانست یکی از بزرگترین دستاوردهای بخش دامپزشکی در جهت افزایش سطح بهداشت عمومی جامعه باشد. این آیین نامه در ٢٠ ماده تصویب و ابلاغ گردید. اجرای این آیین نامه می توانست با افزایش نظارت بر اجرای صحیح دستورالعمل های بهداشتی سازمان دامپزشکی باعث بهبود راندمان و افزایش بهداشت تولیدات واحدهای موضوع این آیین نامه گردد. اما مهمترین ماده این آیین نامه که به نحوی می توان آن را روح این آیین نامه هم نامید،ماده ١٩ آن بود که طبق آن باید ساز و کاری فراهم می گشت که با قطع ارتباط مالی بین کارفرما و ناظرین بهداشتی، همکارانمان را در اجرای دقیق وظایفشان یاری می رساند. در پی توافقات روسای سازمان نظام و سازمان دامپزشکی، شرکت سبز سلامت ایجاد و مقرر گردید از تاریخ ٨/٨/٨٨رسماً آغاز فعالیت نماید.
اما در عمل به علت نبود عزم و اراده لازم در سازمان دامپزشکی در اجرای ماده ١٩ این آیین نامه،حتی با تغییر مدیریت در سازمان دامپزشکی نیز این عزم و اراده ایجاد نگردید. اما در سال جاری سازمان دامپزشکی با ارسال نامه به ادارات کل شرط عقد قرارداد با سازمان نظام راجهت صدور پروانه مسئولیت فنی و بهداشتی همکارانمان و فعالیت واحدهای موضوع این آیین نامه قرارداد ، که متاسفانه با لغو این دستور ظرف مدت کوتاهی امید بسیاری از همکارانمان تبدیل به یأس گردید.
سازمان دامپزشکی در نامه توقف ماده ١٩ در حالی به صورت جلسه تنظیمی کمیسیون پنج نفره حل اختلاف حمایت قضایی از سرمایه گذاری در استان خراسان و مشکلات واحدهای موضوع ماده ٢ این آیین نامه در سراسر کشور اشاره می کند که در مورد اول ابهام های قانونی جدی در خصوص صورت جلسه تنظیمی موجود می باشد و در مورد دوم نیز سازمان دامپزشکی فراموش نموده است که در سایه عدم حمایت سازمان تعداد قراردادهای شرکت سبز به ۵٠ عدد هم نمی رسد، پس امکان ایجاد مشکلات برای واحدهای مورد بحث در سراسر کشور جای تردید اساسی دارد.
مزید اطلاع حضرتعالی در طول ٧ سال گذشته با وجود تمام ایرادات سازمان بر نحوه عقد قراردادها در شرکت سبز سلامت هیچگونه راهکار جایگزین که اهداف ماده ١٩ در آن وجود داشته باشد ارائه نگردیده است.
درهفته گذشته پس از توقف اجرای ماده١٩ شاهد ارسال نامه های تبریک ودعای خیروعرض شادباش ازسوی انجمن های صنفی کارفرمایی به یکدیگر بودیم، دراین رابطه ضمن دعوت از جنابعالی به پیگیری اخبار این بداخلاقی ها ذکر چند مورد را ضروری میدانیم:
١.پرواضح است که دخالت های چندباره انجمن های صنفی کارفرمایی درامورتخصصی وبهداشتی وتدوین ایین نامه ها ودستورالعمل ها وحضورغیرکارشناسانه وفشار مداوم بر سازمان دامپزشکی، تنها وتنها سلامت جامعه را به خطر می اندازد که متاسفانه دلیل این دخالت های بی مورد عدم درک صحیح روح حاکم بر آیین نامه نظارتی بهداشتی است باید یاداور شد که مفهوم ماده١٩ نظارت صحیح  بهداشتی به دور از روابط اقتصادی و…است که نظارت را تحت الشعاع قرار می دهد و نه صرفا برداشت سطحی که آن را قطع رابطه مالی با کارفرما و ایجاد هزینه های مضاعف بر کارفرما می داند!
٢.همواره ناظرین بهداشتی درطول سالیان با متانت درقبال عدم اجرای ماده١٩ خویشتنداری کرده اند و همواره هزینه عدم اجرای این دستورالعمل را با ازخودگذشتگی و نظارت مضاعف که مبادا سلامت جامعه به خطر افتد پرداخته اند وپس از اولویت های نظارتی همواره در امور تولید به صاحبان مشاغل مشاوره های تولیدی داده اند و در رونق اقتصادی آن واحد تولیدی هرچند که جز وظایف قانونی نبوده اما به پاس روابط انسانی و منافع ملی به بالابردن فهم تولیدی واحد تولیدی کمک شایانی کرده اند که انتظار می رفت حداقل انجمن های کارفرمایی به پاس اخلاق در عملکرد خود و دخالت های صرفا منفعت طلبانه تجدیدنظر می کردند، لذا تاکید می کنیم که به راحتی می توان صرفا از ظرفیت های قانونی ثبت وضبط وحذف و پلمب و…استفاده کرد.
٣.متاسفانه شاهد سواستفاده از واژه هایی چون اقتصادمقاومتی درکشورهستیم که به بهانه تولید و رونق اقتصادی سعی درکمرنگ کردن بهداشت وسلامت وامورنظارتی آن دارد.باردیگر تاکید می کنیم که موضوع آیین نامه نظارتی بهداشتی و بخصوص ماده١٩یک امرتخصصی و نظارتی وبهداشتی است و قطعا و حتما باید زیرمجموعه دستگاهی که کارقضاوت وانتظامی انجام می دهد(نظام دامپزشکی)باشد و همینطور باید یاداور شد منظور از ذینفعان در این ماده باتوجه به تخصصی بودن و نظارتی بودن روح اییین نامه صرفا متولیان نظارتی وبهداشتی است و نه انجمن های صنفی کارفرمایی و تولیدی و اصولا گرفتن نظراتی غیرکارشناسی حتی به صورت مشاوره ای در امور نظارتی و بهداشتی مفهومی ندارد و خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود که زین پس تصمیمات برامده از جلسات کارشناسی باشد.
جناب آقای مهندس حجتی در برهه فعلی از حضرتعالی به عنوان متولی بخش کشاورزی و دامپروری کشور باتوجه به اینکه درتمام جلسات براجرای ماده١٩ بامحوریت سازمان نظام دامپزشکی تاکید داشته اید خواهشمندیم دستورات لازم به سازمان دامپزشکی مبنی بر اجرای کامل ماده ١٩ آیین نامه نظارت بهداشتی را با شرط لزوم عقد قرارداد با سازمان نظام دامپزشکی قبل از هرگونه صدور پروانه بهداشتی جهت فعالیت واحدها را صادر نمایید. چون در صورت عدم اجرای ماده ١٩ به علت عدم امنیت شغلی و ارتباط مالی مستقیم با کارفرمایان امکان اجرای ضوابط و دستورالعمل های بهداشتی فراهم نمی باشد و هرگونه به خطر افتادن سلامت و بهداشت عمومی جامعه ناشی از عدم اجرای کامل وظایف محوله به مسئولین فنی بهداشتی واحدها تنها به عهده سازمان دامپزشکی کشور خواهد بود.

با تشکر
جمعی از مسئولین فنی و دامپزشکان اعضای سازمان
نظام دامپزشکی

رونوشت :
دفتر مقام معظم رهبری- جهت استحضار
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران- جهت استحضار و پیگیری
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران – جهت استحضار و پیگیری
اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی – جهت استحضار و پیگیری
ریاست محترم سازمان دامپزشکی – جهت استحضار و پیگیری
ریاست محترم سازمان نظام دامپزشکی – جهت استحضار و پیگیری
ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور – جهت استحضار و پیگیری
پیوست:
لیست امضاکنندگان
.
# نام شهر شماره نظام دامپزشکی Date
۱٫ دکترمحمدیادگاری تهران ۲۰۱۴۱۰۶ Jun 11, 2016, 18:42
۲٫ دکترمهدی سلیمانی رشت ۲۰۱۱۰۱۴ Jun 11, 2016, 18:48
۳٫ دکترپویا خوش خیال صابر رشت ۲۰۱۵۸۹۷ Jun 11, 2016, 18:48
۴٫ دکترهدیه آصفی تهران ۲۰۱۲۱۸۵ Jun 11, 2016, 18:48
۵٫ دکتر اسماعیل بندریان شیراز ۲۰۱۴۳۹۰ Jun 11, 2016, 18:48
۶٫ دکتر ارش شجاعی تبریز Jun 11, 2016, 18:49
۷٫ دکترعلی زمانیان اردبیل ٢٠١۴٧٢٠ Jun 11, 2016, 18:50
۸٫ دکترمحسن یحیی پور گرگان Jun 11, 2016, 18:50
۹٫ دکتر سعید احمدی شاد رشت ۲۰۰۱۷۹ Jun 11, 2016, 18:51
۱۰٫ دکترامین قائدرحمتی دورود ۲۰۴۹۸۰ Jun 11, 2016, 18:51
۱۱٫ دکترمحسن شادی مزدقانی تهران ۲۰۱۲۸۲۱ Jun 11, 2016, 18:52
۱۲٫ دکتررضا علیمردانی بجستان ۲۰۱۴۰۵۵ Jun 11, 2016, 18:53
۱۳٫ دکتر رحیم مروکی درود ۲۰۱۳۷۷۷ Jun 11, 2016, 18:53
۱۴٫ دکتر حبیب کوهساری ازادشهر ۲۰۱۳۳۹۲ Jun 11, 2016, 18:53
۱۵٫ دکتر مارال بحیرایی تهران ۲۰۱۴۳۷۱ Jun 11, 2016, 18:54
۱۶٫ دکتر مریم فهیم ساری Jun 11, 2016, 18:56
۱۷٫ دکتر سمانه کاظمی پور پرشکوه رشت ۲۰۱۲۳۱۷ Jun 11, 2016, 18:56
۱۸٫ دکتر ایدین مقتدر تبریز ۵۱۴۵ Jun 11, 2016, 18:56
۱۹٫ دکتر محمدصادقی بابل Jun 11, 2016, 18:57
۲۰٫ دکترارش یاراحمدی درود ۲۰۱۴۵۱۵ Jun 11, 2016, 18:58
۲۱٫ دکتر یاور قربانی ارومیه ۲۰۴۵۸۸ Jun 11, 2016, 18:58
۲۲٫ دکتر مسعود رضا ایین جیان مشهد ۲۰۹۷۳۵ Jun 11, 2016, 18:58
۲۳٫ دکتر عاس نعمت الله تهران ۲۰۳۵۰۸ Jun 11, 2016, 18:59
۲۴٫ دکتر محمد کاظم پور کرمانشاه Jun 11, 2016, 18:59
۲۵٫ دکتر امیر موه تهران ۸۲۸۹ Jun 11, 2016, 18:59
۲۶٫ دکتر یاسین قبادی کرمانشاه Jun 11, 2016, 19:00
۲۷٫ دکتر محمد رضا جعفریان صدیق اصفهان ۲۰۱۰۷۵۹ Jun 11, 2016, 19:01
۲۸٫ دکتر سهیل علی نژاد قایمشهر ۹۱۰۱۱۸۶۲۲ Jun 11, 2016, 19:01
۲۹٫ دکتر شیما نیازی گرگان ۲۰۱۲۴۸۴ Jun 11, 2016, 19:02
۳۰٫ دکتر داریوش یادگار مشهد ۹۴۲۵۶۰۰۳۳۶ Jun 11, 2016, 19:02
۳۱٫ دکتر شادی خدیو مهاباد ۲۰۱۷۰۰۵ Jun 11, 2016, 19:02
۳۲٫ دکتر محمد عرفان نجف زاده خویی تهران ۲۰۱۳۳۰۸ Jun 11, 2016, 19:06
۳۳٫ دکترسعید سیمین اصفهان ۲۰۱۲۷۰۴ Jun 11, 2016, 19:07
۳۴٫ دکترلیلى منصورافشار ارومیه Jun 11, 2016, 19:10
۳۵٫ دکتر کیا کیهانظر ارومیه ۲۰۱۲۱۶۶ Jun 11, 2016, 19:10
۳۶٫ دکتر جمیل امامیزاد کرمانشاه ۲۰۱۴۹۱۱ Jun 11, 2016, 19:11
۳۷٫ دکتر بهاره حافظی مقدم یزد ۲۱۱۹۸۱ Jun 11, 2016, 19:12
۳۸٫ دکترخسرو کمالی اصفهان ۲۰۷۶۵۱ Jun 11, 2016, 19:12
۳۹٫ دکترابراهیم خلخالی قزوین ۲۰۱۰۲۱۸ Jun 11, 2016, 19:13
۴۰٫ دکتر افشین امینی بوشهر ۲۰۷۶۵۸ Jun 11, 2016, 19:14
۴۱٫ دکترمژگان مغنی مشهد ۹۴۲۵۶۰۰۱۳۲ Jun 11, 2016, 19:18
۴۲٫ دکترلعیا سهیلی فر تهران ۲۰۱۰۸۸۰ Jun 11, 2016, 19:18
۴۳٫ دکتر مینا ستاری تبریز Jun 11, 2016, 19:19
۴۴٫ دکترمحمد خادمی رستمی بهشهر ۹۴۰۳۹۹۰۳۵ Jun 11, 2016, 19:19
۴۵٫ دکترسینا سیابانی کرمانشاه Jun 11, 2016, 19:20
۴۶٫ دکتر الناز قربان پور تبریز ۲۰۱۴۷۶۲ Jun 11, 2016, 19:21
۴۷٫ دکترسعید قادری کرمانشاه Jun 11, 2016, 19:21
۴۸٫ دکترهادی گلزاده امل ۹۰۰۳۹۲۹۱۶ Jun 11, 2016, 19:22
۴۹٫ دکتر جواد شریفی مشهد Jun 11, 2016, 19:24
۵۰٫ دکترامیرحسین حیدری خباز زابل ۹۴۱۰۶۹۹۱۲ Jun 11, 2016, 19:24
۵۱٫ دکترپریسا کیانی چابهار ۲۰۱۶۴۲۲ Jun 11, 2016, 19:25
۵۲٫ دکتر سمیه امتحانی تایباد Jun 11, 2016, 19:25
۵۳٫ دکتر اسماعیل قبادی کرمانشاه ۹۲۱۱۰۵۰۲۱ Jun 11, 2016, 19:26
۵۴٫ دکترحمید حبیبی ساری ۲۰۱۰۳۹۴ Jun 11, 2016, 19:29
۵۵٫ دکترسعید شهبازی کوچه اذرشهر ۲۰۱۱۸۹۴ Jun 11, 2016, 19:30
۵۶٫ دکترسیده فهیمه ساداتی ساری ۲۰۱۲۰۸۰ Jun 11, 2016, 19:30
۵۷٫ دکترنازنین احمدزاده زاهدان Jun 11, 2016, 19:32
۵۸٫ دکتر محمدهادی عسکری سنندج ۹۱۰۱۱۳۶۸۰ Jun 11, 2016, 19:33
۵۹٫ دکتر حسن هادی زاده اصفهان ۴۰۳۶۰۹ Jun 11, 2016, 19:33
۶۰٫ دکتر ازاده خالقجو رشت ۲۰۱۳۲۶۰ Jun 11, 2016, 19:40
۶۱٫ دکترفرید خسروی بابل ۳۰۴۱۴۸ Jun 11, 2016, 19:41
۶۲٫ دکتررسول سجادیان مشهد ۱۰۸۶۲۲ Jun 11, 2016, 19:41
۶۳٫ دکتر ازاه حسین زاده ارومیه Jun 11, 2016, 19:43
۶۴٫ دکترادیب احسانی اهواز ۲۰۱۰۲۵۱ Jun 11, 2016, 19:46
۶۵٫ دکتر الهام کریمی کرمان ۲۰۱۳۶۷۴ Jun 11, 2016, 19:47
۶۶٫ دکترگلاره امیرماهانی کرمان ۲۰۱۱۲۶۸ Jun 11, 2016, 19:49
۶۷٫ دکترآناهیتا پیرتاج تهران ۲۰۱۶۶۹۷ Jun 11, 2016, 19:52
۶۸٫ دکتراحمد جرفی اهواز Jun 11, 2016, 19:52
۶۹٫ دکتر سعید نصیری ارومیه ۲۰۱۲۴۱۵ Jun 11, 2016, 19:53
۷۰٫ دکتر طیبه پناهی شیروان ۲۰۱۳۰۲۸ Jun 11, 2016, 19:54
۷۱٫ دکتراوکتای بیکی نژاد گنبد کاووس ۲۰۱۲۴۲۵ Jun 11, 2016, 19:57
۷۲٫ دکترسید عرفان ریاحی کرمانشاه ۲۰۱۴۱۰۳ Jun 11, 2016, 19:57
۷۳٫ دکتر نفیسه ترابی نهبندان ۲۰۱۹۱۲۸ Jun 11, 2016, 19:58
۷۴٫ دکتر ابتین شیخی گرگان ۹۳۰۶۳۱۹۴۰ Jun 11, 2016, 19:58
۷۵٫ دکترکامیار محمدزاده کرمانشاه ۲۰۳۸۰۰ Jun 11, 2016, 19:58
۷۶٫ دکترحمیدرضا پیردهثات گنبدکاووس ۲۰۱۲۶۱۳ Jun 11, 2016, 20:00
۷۷٫ دکتر سجاد کشاورز سراب Jun 11, 2016, 20:01
۷۸٫ دکتر سیامند حسین زاده بوکان ۲۰۱۱۶۱۷ Jun 11, 2016, 20:01
۷۹٫ دکتر حسام کریمی اهواز ۲۰۱۲۰۶۹ Jun 11, 2016, 20:01
۸۰٫ دکتر رحیم حسینی تهران ۳۰۴۰۶۱ Jun 11, 2016, 20:02
۸۱٫ دکترحسین فرضی نژاد اهواز ۲۰۱۳۱۵۶ Jun 11, 2016, 20:02
۸۲٫ دکتر الهام ایمانی مشهد ۹۲۱۴۵۱۳۳۵ Jun 11, 2016, 20:04
۸۳٫ دکتررضا اسدی شیراز Jun 11, 2016, 20:04
۸۴٫ دکترآرشام نصرت پور سنندج ۲۰۱۴۲۶۹ Jun 11, 2016, 20:04
۸۵٫ دکتر فائزه قاسمی تهران ۲۰۱۴۱۹۰ Jun 11, 2016, 20:05
۸۶٫ دکترمسعود خاک زادیه تبریز Jun 11, 2016, 20:06
۸۷٫ دکتر علیرضا اصولی کاشان Jun 11, 2016, 20:06
۸۸٫ دکترناصر آردریزی تبریز Jun 11, 2016, 20:07
۸۹٫ دکتر محمدسینا عباس زاده سنندج ۲۰۱۴۳۷۳ Jun 11, 2016, 20:07
۹۰٫ دکتر بهروز کبیری اصفهان ۲۰۱۴۰۰ Jun 11, 2016, 20:07
۹۱٫ دکترکامیار یوسفی سنندج ۲۰۱۴۰۵۸ Jun 11, 2016, 20:08
۹۲٫ دکتررضا ذوالفقارپوری ارومیه ۲۰۴۴۴۲ Jun 11, 2016, 20:09
۹۳٫ دکتر مرضی زین وند اهواز Jun 11, 2016, 20:09
۹۴٫ دکترمریم محسنی شیراز Jun 11, 2016, 20:09
۹۵٫ دکتر فاطمه داوودی زاهدان ۲۰۱۱۱۴۵ Jun 11, 2016, 20:11
۹۶٫ دکترآرش پیرانی سنندج ۹۴۰۳۸۴۳۴۷ Jun 11, 2016, 20:16
۹۷٫ دکترسروش کمریان سنندج ۹۴۰۳۸۳۷۰۶ Jun 11, 2016, 20:20
۹۸٫ دکتر مریم کشاورز تهران ۲۰۱۴۲۸۵ Jun 11, 2016, 20:20
۹۹٫ دکتر رضا اسماعیلی کرمانشاه ۲۰۱۲۱۳۷ Jun 11, 2016, 20:23
۱۰۰٫ دکتر مسعود مصطفی تهران ۳۹۶۳ Jun 11, 2016, 20:23
۱۰۱٫ دکتررضا باتوکل بوشهر ۲۰۸۵۸۷ Jun 11, 2016, 20:23
۱۰۲٫ دکترسامان امجدیان کرمانشاه Jun 11, 2016, 20:24
۱۰۳٫ دکترحسین پرداختی کرج ۹۴۰۳۸۳۴۳۲ Jun 11, 2016, 20:24
۱۰۴٫ دکتر ناصر غلامی اراک ۲۰۱۴۷۰۰ Jun 11, 2016, 20:25
۱۰۵٫ دکتر صفا مقدم مشهد ۹۴۲۵۶۰۰۱۴۳ Jun 11, 2016, 20:26
۱۰۶٫ دکترعلیرضا قربانعلی پور زنجان ۲۰۹۰۰۸ Jun 11, 2016, 20:26
۱۰۷٫ دکتر فرشته کاووسی گنبد ۲۰۱۴۴۸۵ Jun 11, 2016, 20:31
۱۰۸٫ دکتر علی عشقی گرگان ۲۰۹۹۸۴ Jun 11, 2016, 20:31
۱۰۹٫ دکتر مریم مواج بابل ۲۰۷۶۷۸ Jun 11, 2016, 20:34
۱۱۰٫ دکتر محمدرضا برزگر گنبد ۲۰۱۳۷۲۳ Jun 11, 2016, 20:35
۱۱۱٫ دکتر حسین جعفرزاده بوشهر Jun 11, 2016, 20:36
۱۱۲٫ دکترسید رضا هاشمی پور زواره کرج ٩۴٠٣٨١۶٩۶ Jun 11, 2016, 20:37
۱۱۳٫ دکترمهدی قربانی ارومیه ۲۰۱۹۲۳۶ Jun 11, 2016, 20:37
۱۱۴٫ دکترمرضیه گوهری تهران ۲۰۹۵۴۰ Jun 11, 2016, 20:37
۱۱۵٫ دکتر حسین قدیری باجستان ۲۰۵۷۲۵ Jun 11, 2016, 20:40
۱۱۶٫ دکتر کامروز کابلی سنندج ۲۰۱۳۰۶۲ Jun 11, 2016, 20:41
۱۱۷٫ دکتروحیده شاهرخی بجستان ٢٠١١٣٣٨ Jun 11, 2016, 20:42
۱۱۸٫ دکتر کاوه اسکندر زاده مشکین شهر ۲۰۱۰۹۸۴ Jun 11, 2016, 20:43
۱۱۹٫ دکترجواد امیدوار ایلام ۲۰۳۹۸۶ Jun 11, 2016, 20:44
۱۲۰٫ دکتربهاران علیزاده مهاجر ارومیه ۹۱۰۶۰۱۰۷۳ Jun 11, 2016, 20:46
۱۲۱٫ دکترعلی بهروز سامی ارومیه ۲۰۲۰۳۸ Jun 11, 2016, 20:47
۱۲۲٫ دکتر پیمان حسین پور میاندواب ۴۰۱۳۷۹ Jun 11, 2016, 20:47
۱۲۳٫ دکترمحمد باسامی تهران ۲۰۱۴۸۶۳ Jun 11, 2016, 20:51
۱۲۴٫ دکتر سروش خادمیان گرگان ۲۰۸۵۳۷ Jun 11, 2016, 20:54
۱۲۵٫ دکترمحسن غلامی اصفهان ۲۰۱۲۱۵۲ Jun 11, 2016, 20:57
۱۲۶٫ دکتررضا مومتی ایلام ۲۰۸۷۰۵ Jun 11, 2016, 20:58
۱۲۷٫ دکتر کریم نجفی ارومیه ۲۰۸۷۶۰ Jun 11, 2016, 20:58
۱۲۸٫ دکتروحید حاجی زاده میاندواب ۲۰۱۲۱۶۵ Jun 11, 2016, 20:59
۱۲۹٫ دکترعلیرضا منیری زنجان ۶۰۵۶۷۲ Jun 11, 2016, 20:59
۱۳۰٫ دکتر وحید قره باغ ارومیه ۴o3569 Jun 11, 2016, 21:01
۱۳۱٫ دکترسعید بهرامی ارومیه ٢٠٢٢٠۵ Jun 11, 2016, 21:02
۱۳۲٫ دکترمجید الماسی کاشان ٨٩٠٢٠۵٣٨۴ Jun 11, 2016, 21:03
۱۳۳٫ دکتر فرید یگانه زنجان ۲۰۱۲۱۸۴ Jun 11, 2016, 21:06
۱۳۴٫ دکتر بهمن نوروزی سنندج ۹۰۰۳۲۰۷۱۴ Jun 11, 2016, 21:13
۱۳۵٫ دکترمحمدعلی عباسی شیراز ۲۰۱۰۶۸۶ Jun 11, 2016, 21:15
۱۳۶٫ دکتر یزدان فرقی تهران Jun 11, 2016, 21:20
۱۳۷٫ دکترعلی نکوئی فرد ارومیه ۱۰۱۶۴۶۰ Jun 11, 2016, 21:20
۱۳۸٫ دکتر حکیم رحیم زاده ارومیه Jun 11, 2016, 21:23
۱۳۹٫ دکترهادى احرار ماکو ٢٠۶٢٣۶ Jun 11, 2016, 21:25
۱۴۰٫ دکتر علی خزریان همدان Jun 11, 2016, 21:28
۱۴۱٫ دکترعلی میرزایی گنبدکاووس ۹۱۰۳۰۲۹۲۸ Jun 11, 2016, 21:34
۱۴۲٫ دکتررضا خوشبخت نوشهر ۲۰۵۳۰۴ Jun 11, 2016, 21:35
۱۴۳٫ دکتر جواد سیف دواتی اردبیل ۲۰۰۲۹۸ Jun 11, 2016, 21:40
۱۴۴٫ دکترمرضیه محمدپور اهواز Jun 11, 2016, 21:40
۱۴۵٫ دکترامیرحسین ذکریایی تبریز Jun 11, 2016, 21:41
۱۴۶٫ دکترفاطمه کبیری سنندج ۹۳۰۱۴۵ Jun 11, 2016, 21:42
۱۴۷٫ دکترمهدی حیدریان آمل ۲۰۷۳۸۲ Jun 11, 2016, 21:43
۱۴۸٫ دکترتوحید برازش میاندواب ۴۰۴۰۸۸ Jun 11, 2016, 21:44
۱۴۹٫ دکترپویا یادگارى گلستان ٢٠١٣٩٣٧ Jun 11, 2016, 21:48
۱۵۰٫ دکترامید قلی زاده سنندج Jun 11, 2016, 21:49
۱۵۱٫ دکتر زهرا چراغی ماهشهر ۲۰۱۲۷۸۹ Jun 11, 2016, 21:52
۱۵۲٫ دکترحسین ارش گنبد کاووس ۹۳۱۱۵۱۹۰۰۲ Jun 11, 2016, 21:54
۱۵۳٫ دکتربهنام نمازی اصفهان ۲۰۱۴۱۱۷ Jun 11, 2016, 21:55
۱۵۴٫ دکتر حمید نوروزی مراغه ۲۰۷۰۲۳ Jun 11, 2016, 21:57
۱۵۵٫ دکتر کیمیا کیانی کنگاور Jun 11, 2016, 21:58
۱۵۶٫ دکتر حسین خوری مشهد ۹۳۱۵۶۰۰۰۵۷ Jun 11, 2016, 22:00
۱۵۷٫ دکترغلامرضا عبدالعلی زاده خوی ۲۰۱۱۲۹۸ Jun 11, 2016, 22:00
۱۵۸٫ دکترزکریا ایران نزاد مشهد Jun 11, 2016, 22:05
۱۵۹٫ دکتر اصغر اژدری بناب ۲۰۱۳۹۱۲ Jun 11, 2016, 22:05
۱۶۰٫ دکتر مینا جعفری کرج ۲۰۱۱۰۷۹ Jun 11, 2016, 22:13
۱۶۱٫ دکتر هادی منصوری تهران ۲۰۲۵۳۹ Jun 11, 2016, 22:35
۱۶۲٫ دکترامیر پورعلی کرج ۲۰۱۱۳۳۴ Jun 11, 2016, 22:39
۱۶۳٫ دکترمحمد حسین کفراشی مشهد ۹۲۱۵۶۰۰۸۴۴ Jun 11, 2016, 22:59
۱۶۴٫ دکترسعید پورعباس میاندوآب ۲۰۱۴۳۶۴ Jun 11, 2016, 23:09
۱۶۵٫ دکترپیشوا گنجی کرمانشاه – Jun 11, 2016, 23:12
۱۶۶٫ دکتر حسام رفیعزاده شاهی تهران ۲۰۱۳۷۰۴ Jun 11, 2016, 23:36
۱۶۷٫ دکتررسول کمری سرپل ذهاب ۹۴۰۳۷۹۵۷۳ Jun 11, 2016, 23:36
۱۶۸٫ دکترفوأد حسینی یزد ۲۰۸۶۴۱ Jun 11, 2016, 23:43
۱۶۹٫ دکترارمین ابراهیمی امل Jun 12, 2016, 00:10
۱۷۰٫ دکترامیررضا کلانتری تبریز ٢٠۵۴۶٣ Jun 12, 2016, 01:00
۱۷۱٫ دکتر حسن جوانشیری مشهد ۲۰۱۶۷۹۴ Jun 12, 2016, 01:42
۱۷۲٫ دکترابراهیم کبیری سامانی چابهار ۲۰۱۰۷۸۲ Jun 12, 2016, 02:08
۱۷۳٫ دکتر زینب ماپر تهران ۲۰۱۲۸۸۶ Jun 12, 2016, 02:13
۱۷۴٫ دکتر مهدی صفاهانی اصفهان ۲۰۰۵۰۹ Jun 12, 2016, 02:19
۱۷۵٫ دکترجلال میرزازاده آذرشهر ۷۵۲۸ Jun 12, 2016, 02:25
۱۷۶٫ دکترحمید نجف زاده تهران ۲۰۶۵۹۹ Jun 12, 2016, 02:27
۱۷۷٫ دکترپویا علی محمد زاده سنندج ۲۰۱۸۸۰۳ Jun 12, 2016, 02:30
۱۷۸٫ دکتر نیما بارون اهواز ۲۰۱۶۳۴۶ Jun 12, 2016, 02:31
۱۷۹٫ دکترکاوه حاتمی کاهکش شاهین شهر ۴۰۳۶۱۹ Jun 12, 2016, 02:35
۱۸۰٫ دکتر رضا صمدپور همدان ۲۰۶۶۴۳ Jun 12, 2016, 02:35
۱۸۱٫ دکتر امیرمحمداحمدی کرج Jun 12, 2016, 02:41
۱۸۲٫ دکتر مسعود شهرانی رشت ۲۰۱۳۹۰۰ Jun 12, 2016, 02:43
۱۸۳٫ دکتر مسلم شهپاری ایذه ۲۰۱۸۶۸۱ Jun 12, 2016, 02:48
۱۸۴٫ دکتر داوود حسینی امل ۴۰۴۱ Jun 12, 2016, 03:03
۱۸۵٫ دکترهدی حیرانی شیروان ۲۰۱۳۴۳۹ Jun 12, 2016, 03:04
۱۸۶٫ دکتر الهام واعظی زابل ۲۰۱۶۴۲۴ Jun 12, 2016, 03:08
۱۸۷٫ دکتر ماندانا پدرام کرمانشاه ۲۰۴۳۹۴ Jun 12, 2016, 03:44
۱۸۸٫ دکترآیدین شفیع پور ارومیه ۹۱۰۶۰۱۰۶۹ Jun 12, 2016, 03:50
۱۸۹٫ دکتر سهیل صالحی نمین تهران ۲۰۲۶۴۸ Jun 12, 2016, 03:59
۱۹۰٫ دکتر مهدی قنبری سنقر ۴۰۱۹۵۴ Jun 12, 2016, 04:01
۱۹۱٫ دکتر نسرین شبانی تهران ۲۰۱۷۴۰۳ Jun 12, 2016, 04:07
۱۹۲٫ دکتر حمید سیفی ارومیه ۲۰۱۹۸۵ Jun 12, 2016, 04:23
۱۹۳٫ محمد زارع کرمان Jun 12, 2016, 04:25
۱۹۴٫ دکتر بهزاد ایزدپور ارومیه ۲۰۵۲۱۰ Jun 12, 2016, 04:26
۱۹۵٫ دکتر صابر ممقانی میاندواب ۲۰۱۳۱۳۴ Jun 12, 2016, 04:26
۱۹۶٫ دکتر احسان صالحی کرمانشاه ۴۰۴۷۸۹ Jun 12, 2016, 04:27
۱۹۷٫ دکتر حامد سلیمان دهکردی شهرکرد ۲۰۱۳۹۴۳ Jun 12, 2016, 04:31
۱۹۸٫ دکترکیانوش رعیت بین سلماس ۲۰۱۳۱۳۵ Jun 12, 2016, 04:34
۱۹۹٫ دکتررامین سعیدنیا بابلسر ۲۰۳۳۵۳ Jun 12, 2016, 04:35
۲۰۰٫ دکترکورش شکری کرمانشاه ٢٠٢٢٢٢ Jun 12, 2016, 04:36
۲۰۱٫ دکتر سمیرا صدر تهران ۲۰۷۴۲۶ Jun 12, 2016, 04:41
۲۰۲٫ دکتر مصطفی طاهریان کرمانشاه ۲۰۱۹۴۱۷ Jun 12, 2016, 04:48
۲۰۳٫ دکترسحرناز عنبری مشهد ۲۰۱۲۵۱۹ Jun 12, 2016, 04:53
۲۰۴٫ دکترسید کمال الدین حسین زاده ثانی مشهد ۲۰۱۲۴۷۴ Jun 12, 2016, 04:54
۲۰۵٫ دکتر حامد طاهری اصفهان Jun 12, 2016, 04:57
۲۰۶٫ دکتر سعید ناموری کرمانشاه ۴۷۳۴ Jun 12, 2016, 04:59
۲۰۷٫ دکترزری شفیق محموداباد Jun 12, 2016, 05:08
۲۰۸٫ دکتر ثمین سمیعایی قزوین ۲۰۷۸۱۵ Jun 12, 2016, 05:09
۲۰۹٫ دکتر مسعود نوروزی اصفهان ۴۰۴۰۷۹ Jun 12, 2016, 05:11
۲۱۰٫ دکترمرضیه رسولی اشکفتکی شهرکرد ۲۰۱۶۸۱۷ Jun 12, 2016, 05:11
۲۱۱٫ دکترسارا نبوی آبیز مشهد ۲۰۱۵۹۳۴ Jun 12, 2016, 05:17
۲۱۲٫ دکتر راضیه هاشمیان تهران ۲۰۱۶۴۵۲ Jun 12, 2016, 05:20
۲۱۳٫ دکترمحمدصادق گرامی تهران ۲۰۸۱۲۸ Jun 12, 2016, 05:32
۲۱۴٫ دکتر زهرا رحیمی کرمانشاه ۲۰۱۶۱۷۹ Jun 12, 2016, 05:32
۲۱۵٫ دکتر مریم عاملی اهواز ۲۰۱۲۵۴۸ Jun 12, 2016, 05:36
۲۱۶٫ دکتر فرهام توماج گرگان ۲۰۱۳۱۴۹ Jun 12, 2016, 05:42
۲۱۷٫ دکترحسین کشاورز تاریخی تهران ۲۰۱۱۸۳۵ Jun 12, 2016, 05:51
۲۱۸٫ دکترمحمد رضا پاکباز تهران ۲۰۹۹۰۴ Jun 12, 2016, 05:54
۲۱۹٫ دکتر اکبر باقرزاده ارومیه ۲۰۱۷۲۲ Jun 12, 2016, 06:07
۲۲۰٫ دکترامیر ساوجبلاغچى بانه ٢٠١۵۵٨ Jun 12, 2016, 06:11
۲۲۱٫ دکتر رضا هداوند میرزاوه تهران ۲۰۹۷۶۱ Jun 12, 2016, 06:14
۲۲۲٫ دکتر سعیده فرهمند مشهد ۲۰۱۲۳۰۰ Jun 12, 2016, 06:16
۲۲۳٫ دکتر فهیمه یادگار مازندران ۲۰۱۴۰۵۷ Jun 12, 2016, 06:20
۲۲۴٫ دکتر نازگل کرمانیان بابل ۹۳۰۶۳۲۵۷۷ Jun 12, 2016, 06:33
۲۲۵٫ دکترسهیلا مرادی بیرجند ۲۰۱۲۳۰۷ Jun 12, 2016, 06:44
۲۲۶٫ دکترشهاب حسنعلی تهران ۲۰۱۸۸۸۵ Jun 12, 2016, 06:53
۲۲۷٫ دکتر زهره حیدری مشهد ۲۰۱۳۶۴۸ Jun 12, 2016, 06:56
۲۲۸٫ دکترهادی اکبرپور سوره تبریز ۲۰۱۱۳۰۸ Jun 12, 2016, 06:58
۲۲۹٫ دکترعلی صادقی مقدم جهرم ۲۰۱۲۰۱۱ Jun 12, 2016, 07:02
۲۳۰٫ دکتر میثم روحی ماسال ۲۰۱۲۶۳۵ Jun 12, 2016, 07:04
۲۳۱٫ دکتر فاطمه سروش اهواز ۹۲۷۹۱۹ Jun 12, 2016, 07:19
۲۳۲٫ دکتر الناز ایمانی مشهد ۹۲۰۳۲۴۳۶۰ Jun 12, 2016, 07:26
۲۳۳٫ دکتر مارال شمس مولایی تهران ۲۰۱۳۵۶۱ Jun 12, 2016, 07:26
۲۳۴٫ دکتربهروز وحدانی راد سمنان ۲۰۱۶۲۹۷ Jun 12, 2016, 07:37
۲۳۵٫ دکتر سحر محسنی پارسا باغ ملک ۲۰۱۴۹۶۷ Jun 12, 2016, 07:48
۲۳۶٫ دکترحسین زنگی قزوین ۲۰۱۲۰۲۴ Jun 12, 2016, 07:48
۲۳۷٫ دکتر مهری رعوفی تهران ۲۰۸۷۹۸ Jun 12, 2016, 07:48
۲۳۸٫ دکتر علی لطیفی قزوین ۲۰۱۵۸۸۷ Jun 12, 2016, 07:49
۲۳۹٫ نادررنگرز تهران ۲۰۱۰۴۶۵ Jun 12, 2016, 07:54
۲۴۰٫ دکترمیترا مهران‌فر کرج ۲۰۱۸۱۳۹ Jun 12, 2016, 08:00
۲۴۱٫ دکتر سمیه میرعارفین تهران ۲۰۹۶۶۱ Jun 12, 2016, 08:02
۲۴۲٫ دکترآتنا منافعیان اهواز ۲۰۱۵۴۶۲ Jun 12, 2016, 08:08
۲۴۳٫ دکتر عادل بلوکی بوشهر ۲۰۹۳۱۸ Jun 12, 2016, 08:10
۲۴۴٫ دکتر زهرا سهرابی تهران ۲۰۱۲۵۰۲ Jun 12, 2016, 08:13
۲۴۵٫ دکترسیده الهام شاهورانی سمنان ۲۰۱۳۴۰۰ Jun 12, 2016, 08:21
۲۴۶٫ دکتروحید امیری راد کرمانشاه ۲۰۹۸۰۰ Jun 12, 2016, 08:40
۲۴۷٫ دکترحمید رضا شلیانی کرمانشاه ۲۰۱۳۹۶۸ Jun 12, 2016, 08:43
۲۴۸٫ دکتروحید فلاحی کرمانشاه ۲۰۱۲۱۲۴ Jun 12, 2016, 08:46
۲۴۹٫ دکتر محسن کاخی سنندج Jun 12, 2016, 08:46
۲۵۰٫ دکترمحسن وفایی سالارپور خرم آباد ۲۰۱۳۸۴۸ Jun 12, 2016, 08:46
۲۵۱٫ دکترامید کریمی کرمانشاه ۲۰۱۴۱۰۴ Jun 12, 2016, 08:56
۲۵۲٫ دکتر کاروان رحیم زاده پیرانشهر ۲۰۲۵۰۷ Jun 12, 2016, 08:59
۲۵۳٫ دکترادریس نقدی کرمانشاه ۶۰۱۲۱۷۰ Jun 12, 2016, 09:03
۲۵۴٫ دکتراشکان فارسونی کرمانشاه ۴۰۳۷۲۰ Jun 12, 2016, 09:06
۲۵۵٫ دکتر احمدجوهری قم ۲۰۱۳۵۸۶ Jun 12, 2016, 09:11
۲۵۶٫ دکتریاسر میرراجعی گیلان ۲۰۱۲۹۰۰ Jun 12, 2016, 09:16
۲۵۷٫ دکترنیلوفر اجودی تهران ۲۰۱۲۹۷۴ Jun 12, 2016, 09:19
۲۵۸٫ دکترمهدی زینلی یزد ۲۰۱۶۵۳۶ Jun 12, 2016, 09:27
۲۵۹٫ دکتر کتایون کاظمی نهاوند ۲۰۱۷۵۷۳ Jun 12, 2016, 09:32
۲۶۰٫ دکتر مریم لطفی تهران ۲۰۶۵۲۲ Jun 12, 2016, 09:34
۲۶۱٫ دکتر رضا مهرنوش تهران ۲۰۵۰۸۸ Jun 12, 2016, 09:34
۲۶۲٫ دکترامیر شیخی فر کرمانشاه ۴۰۱۳۲۷ Jun 12, 2016, 09:35
۲۶۳٫ دکتر حسین ترابی تنکابن ۲۰۰۳۳۷ Jun 12, 2016, 09:35
۲۶۴٫ دکتر حسام ساعی گرگان ۲۰۲۰۹۱ Jun 12, 2016, 09:36
۲۶۵٫ دکترامیر امانی کرمانشاه ۲۰۱۱۱۰۳ Jun 12, 2016, 09:36
۲۶۶٫ دکترامیر منصوری کرمانشاه ۴۰۳۹۸۹ Jun 12, 2016, 09:38
۲۶۷٫ دکتربهروز جلیلیان کرمانشاه ۴۰۰۶۷۷ Jun 12, 2016, 09:39
۲۶۸٫ دکترجواد رشتیانی کرمانشاه ۴۰۳۷۳۰ Jun 12, 2016, 09:43
۲۶۹٫ دکتر نازیلا نصرالهی مرند ۲۰۱۴۳۵۴ Jun 12, 2016, 09:47
۲۷۰٫ دکتر یاسین دانشور کرمانشاه ۹۰۱۱۰۵۲۰۲ Jun 12, 2016, 09:47
۲۷۱٫ دکترمجتبی کیانی بیرجند ۲۰۱۱۲۱۳ Jun 12, 2016, 09:48
۲۷۲٫ دکترامید ربیعی فر تهران ۲۰۹۲۹۲ Jun 12, 2016, 09:50
۲۷۳٫ دکتر المیرا خزایی شیراز Jun 12, 2016, 09:54
۲۷۴٫ دکترسید محمد امین حسینی شیراز ۲۰۱۱۸۶۱ Jun 12, 2016, 09:58
۲۷۵٫ دکترحسانه السادات صالحی تهران ۹۳۰۱۵۵۲۱۶ Jun 12, 2016, 10:04
۲۷۶٫ دکتر ارش رستمی نکا ۹۳۰۶۳۴۰۹۱ Jun 12, 2016, 10:14
۲۷۷٫ دکتر زلیخا ططری گرگان ۱۰۱۹۱۹۰ Jun 12, 2016, 10:18
۲۷۸٫ دکتر وحید کربلایی کرج ۲۰۸۰۶۲ Jun 12, 2016, 10:23
۲۷۹٫ دکترعلی مقدم کرمانشاه ٢٠١١۶٧٧ Jun 12, 2016, 10:23
۲۸۰٫ دکترسینا ناصری ملکی آذربایجان شرقی-ملکان Jun 12, 2016, 10:24
۲۸۱٫ دکترمحمد ساسانپور اصفهان ۲۰۷۰۳۹ Jun 12, 2016, 10:24
۲۸۲٫ دکتر مرضیه فائزی مشهد Jun 12, 2016, 10:24
۲۸۳٫ دکتر ارین شطیفی گرگان ۲۰۱۳۳۱۲ Jun 12, 2016, 10:28
۲۸۴٫ دکتر وفا سید محمودی مشهد ۲۰۱۲۳۱۰ Jun 12, 2016, 10:29
۲۸۵٫ دکتر بهناز رضایی شیرازی مشهد ۹۴۱۵۶۰۰۳۳۹ Jun 12, 2016, 10:32
۲۸۶٫ دکتر محمدرضا افتخاری مشهد ۹۴۱۱۰۲۱۰۶ Jun 12, 2016, 10:34
۲۸۷٫ دکترمینا خدادادی تهران ۲۰۱۲۸۹۲ Jun 12, 2016, 10:34
۲۸۸٫ دکتر مختار سابقی تبریز Jun 12, 2016, 10:36
۲۸۹٫ دکترسید مسعود علویون قم Jun 12, 2016, 10:37
۲۹۰٫ دکتر ایوب محمودی کرمانشاه ۲۰۱۳۸۵۴ Jun 12, 2016, 10:39
۲۹۱٫ دکتر حسین قاسم پور تهران ۹۴۰۶۰۱۰۲۹ Jun 12, 2016, 10:46
۲۹۲٫ دکترمحمد ارشیا هاشمیان کرمانشاه ٩٣١١٠۵٠۶۴ Jun 12, 2016, 10:48
۲۹۳٫ دکتر سپیده اسفی اهواز Jun 12, 2016, 10:49
۲۹۴٫ دکترلیلى منصورافشار ارومیه ۹۲۰۶۰۲۰۲۲ Jun 12, 2016, 10:49
۲۹۵٫ دکترعارف دلخوش تبریز Jun 12, 2016, 10:52
۲۹۶٫ دکتریونس ثقفی قم Jun 12, 2016, 11:02
۲۹۷٫ دکتر مهران سپاهی سراوان ۲۰۱۴۹۳۸ Jun 12, 2016, 11:04
۲۹۸٫ دکتر جاوید لامعی قزوین ۲۰۰۷۹۳ Jun 12, 2016, 11:13
۲۹۹٫ دکتر ملیسا پوردنیا تهران ۲۰۱۹۰۸۲ Jun 12, 2016, 11:30
۳۰۰٫ دکترساغر سعید کرمان ۹۴۷۱۰۰۱۲ Jun 12, 2016, 11:31
۳۰۱٫ دکتر انیتا معمار اهواز Jun 12, 2016, 11:33
۳۰۲٫ دکتر علی قشقایی کرمانشاه ۱۰۳۷۵۶ Jun 12, 2016, 11:44
۳۰۳٫ دکتررضا ذوالفقارپوری ارومیه ۲۰۴۴۴۲ Jun 12, 2016, 11:55
۳۰۴٫ دکترفروغ ترازودار اهواز ۲۰۱۶۳۸۶ Jun 12, 2016, 11:58
۳۰۵٫ دکترسید محمد مهدی هاشمیان قم Jun 12, 2016, 12:06
۳۰۶٫ دکترکسری صادقی زاده کرمانشاه ۲۰۱۲۱۶۹ Jun 12, 2016, 12:11
۳۰۷٫ دکتر علی باقرزاده سنندج ۹۳۰۶۳۸۱۹۲ Jun 12, 2016, 12:18
۳۰۸٫ دکتر امیرضا دوستیار کرج ۹۴۰۵۳۳۶۰۵ Jun 12, 2016, 12:31
۳۰۹٫ دکترعلی جلیلی تهران ۲۰۱۵۵۸۲ Jun 12, 2016, 12:35
۳۱۰٫ دکتر مهدی پیکانیان اصفهان ۲۰۲۳۸۷ Jun 12, 2016, 12:39
۳۱۱٫ دکترمجید گل کار اصفهان ۲۰۱۳۴۷ Jun 12, 2016, 12:44
۳۱۲٫ دکترسیدمهرشاد احرارای شیراز Jun 12, 2016, 12:50
۳۱۳٫ دکتر رضا طوایف تهران ۲۰۱۶۶۳ Jun 12, 2016, 12:53
۳۱۴٫ دکتر سعید لشکری تهران ۲۰۷۹۳۹ Jun 12, 2016, 13:01
۳۱۵٫ دکترآرش مسنن تهران ۲۰۹۴۳۶ Jun 12, 2016, 13:25
۳۱۶٫ دکتر مریم مهراقا اهواز ۲۰۱۴۱۷۷ Jun 12, 2016, 13:26
۳۱۷٫ دکترفاطمه معمارزاده تهران ۲۰۶۸۱۵ Jun 12, 2016, 13:30
۳۱۸٫ دکتر ندا محمدی کرمانشاه ۸۹۰۶۰۱۰۵۴ Jun 12, 2016, 13:41
۳۱۹٫ دکتر نگار حسن بیگی مشهد ۹۴۲۵۶۰۰۲۳۴ Jun 12, 2016, 13:46
۳۲۰٫ دکتر سیدعلی میربهبانی گلستان ۲۰۱۱۲۷۸ Jun 12, 2016, 14:14
۳۲۱٫ دکتر محمدرضا قربانی اصفهان ۲۰۱۷۷۰۱ Jun 12, 2016, 14:15
۳۲۲٫ دکترالهام فریدون پور شیراز ۲۰۱۳۰۵۳ Jun 12, 2016, 14:20
۳۲۳٫ دکتر هومن فرزین مشهد Jun 12, 2016, 14:21
۳۲۴٫ دکتر بهمن بیداریان بجنورد Jun 12, 2016, 14:28
۳۲۵٫ دکتراسما فخرآور تبریز ۹۳۸۴۱۸۱۰۲۶ Jun 12, 2016, 14:30
۳۲۶٫ دکتر طاهر مهاجر فر تهران ۲۰۱۸۰ Jun 12, 2016, 14:32
۳۲۷٫ دکتر ایمان محمدمرادی گنبد ۴۰۴۵۸۸ Jun 12, 2016, 14:33
۳۲۸٫ دکتر شمس الدین سرحدی شیراز ۲۰۴۰۰۹ Jun 12, 2016, 14:35
۳۲۹٫ دکتر محسن قانع اردبیل ۸۹۰۰۰۸۷۵۸ Jun 12, 2016, 14:36
۳۳۰٫ دکتر نسیم سجاد لامرد ۲۰۹۳۲۱ Jun 12, 2016, 14:40
۳۳۱٫ دکتر حامد بیرامی مشهد Jun 12, 2016, 14:59
۳۳۲٫ دکتراکرم کبیری اصفهان ۲۰۸۵۵۵ Jun 12, 2016, 15:11
۳۳۳٫ دکترمهدی سعادتمند رودسر ۹۴۰۵۱۲۸۲۸ Jun 12, 2016, 15:37
۳۳۴٫ دکتر دانیال مصلحی فرد اهواز Jun 12, 2016, 15:41
۳۳۵٫ دکتر مینواحمدپور خوی Jun 12, 2016, 16:26
۳۳۶٫ دکتر ریحانه دارابی تبریز ۹۴۸۴۱۸۱۰۱۳ Jun 12, 2016, 16:27
۳۳۷٫ دکتر ویدا موذی زاهدان ۲۰۱۶۲۷۷ Jun 12, 2016, 16:39
۳۳۸٫ افشین اسماعیلی اراک ۲۰۸۷۲۳ Jun 12, 2016, 16:45
۳۳۹٫ دکترکریم عزیزی تهران ٢٠١١۴٧۶ Jun 12, 2016, 16:46
۳۴۰٫ دکترعابدین اشابی دالاهو ۶۰۹۰۶۴ Jun 12, 2016, 16:48
۳۴۱٫ دکتر عاطفی اردبیل ۲۰۱۸۹۶۱ Jun 12, 2016, 17:21
۳۴۲٫ دکترفائزه لطیفیان مشهد ۲۰۸۱۸۴ Jun 12, 2016, 17:32
۳۴۳٫ دکتر علی صادقی ارومیه ۲۰۳۵۲۴ Jun 12, 2016, 17:34
۳۴۴٫ دکتر بهمن لطافت رشت ۶۰۴۱۵۳ Jun 12, 2016, 17:35
۳۴۵٫ دکتر مریم مهرجویا ارومیه ۲۰۸۲۵۶ Jun 12, 2016, 17:36
۳۴۶٫ دکتر سعید ملکی اشنویه ۲۳۹۷ Jun 12, 2016, 17:38
۳۴۷٫ دکتربنیامین صدیقی رشت ۶۰۷۶۱۲ Jun 12, 2016, 17:54
۳۴۸٫ دکترقنبرعلی ذبیحی مشهد ۲۰۱۱۰۹ Jun 12, 2016, 18:07
۳۴۹٫ دکتر مریم ابریشمی تهران ۲۰۱۵۷۲۹ Jun 12, 2016, 18:17
۳۵۰٫ دکتر حبیب نسیمی شیراز ۴۰۳۳۳۸ Jun 12, 2016, 18:19
۳۵۱٫ دکتر زینب مرادی شیراز ۴۰۲۷۶۹ Jun 12, 2016, 18:21
۳۵۲٫ دکتراتوسا ابوالفتحی مقدم مشهد ۲۰۲۶۱۹ Jun 12, 2016, 18:22
۳۵۳٫ دکترسیمین خلف دریس اهواز ۲۰۱۸۰۹۳ Jun 12, 2016, 18:36
۳۵۴٫ دکترسپیده غفاری تهران ۲۰۱۲۸۳۷ Jun 12, 2016, 18:37
۳۵۵٫ دکتر محسن عامری فظلی اردبیل Jun 12, 2016, 18:39
۳۵۶٫ دکتر زهرا ایزد خاستی اهواز ۲۰۹۴۶۰ Jun 12, 2016, 18:43
۳۵۷٫ دکتر لیلا بوری ابفا همدان Jun 12, 2016, 18:47
۳۵۸٫ دکترفاطمه هرمزی اهواز ۲۰۱۸۷۵۸ Jun 12, 2016, 18:48
۳۵۹٫ دکتررامین صحت نیشابور ۲۰۳۱۰۳ Jun 12, 2016, 18:49
۳۶۰٫ دکترمهسا بابایی کرمانشاه ۲۰۱۴۲۸۴ Jun 12, 2016, 18:52
۳۶۱٫ دکتر محمدفاروق شریفپور مهاباد ۲۰۱۳۸۹۱ Jun 12, 2016, 18:52
۳۶۲٫ دکترپریسا فرخ دوست رشت ٢٠۴٨۵٣ Jun 12, 2016, 18:57
۳۶۳٫ دکتر زهرا فتحی کرمانشاه Jun 12, 2016, 18:59
۳۶۴٫ دکتر فهیمه یزدان پناه تهران ۲۰۵۵۴۱ Jun 12, 2016, 19:00
۳۶۵٫ دکتر سید مهدی هاشمی قزوین ۲۰۶۵۷۶ Jun 12, 2016, 19:01
۳۶۶٫ دکتر رشید حکیمی نیشابور ۲۰۱۸۴۹۵ Jun 12, 2016, 19:02
۳۶۷٫ دکتر فرزاد کیشی زاده میاندواب Jun 12, 2016, 19:02
۳۶۸٫ دکتز زهرا مشهدی قنبر زاهدان ۲۰۱۴۰۸۲ Jun 12, 2016, 19:09
۳۶۹٫ دکتربرزو اصغرزاده آمل ۲۰۱۳۸۳۹ Jun 12, 2016, 19:12
۳۷۰٫ دکتر علی موسوی iاصفهان ۶۰۵۲۳۱ Jun 12, 2016, 19:14
۳۷۱٫ دکترعلیرضا سجای تهران ٣۵١٧ Jun 12, 2016, 19:17
۳۷۲٫ دکترمحسن وهار امل ۲۰۱۰۱۷۹ Jun 12, 2016, 19:22
۳۷۳٫ دکترروح انگیز محمودى تهران Jun 12, 2016, 19:33
۳۷۴٫ دکترعلی مناف زاده ارومیه ۲۰۵۹۵۲ Jun 12, 2016, 19:35
۳۷۵٫ دکترپژمان عشریه قائمشهر ۲۰۱۰۴۵۴ Jun 12, 2016, 19:41
۳۷۶٫ ‫دکترجلال پیوندی‬‎‬‬ مشهد ۵۲۳۴۱۰ Jun 12, 2016, 19:53
۳۷۷٫ دکتر محسن رزمی اردبیل ۲۰۱۶۱۱۹ Jun 12, 2016, 19:54
۳۷۸٫ دکترمحمد قلی پور بابل ۲۰۱۵۹۶۳ Jun 12, 2016, 20:00
۳۷۹٫ دکتر امیر اشکان ارا سبزوار ۲۰۱۰۵۵۳ Jun 12, 2016, 20:08
۳۸۰٫ دکتراذین خدابخشی امل ۹۲۱۵۶۰۰۷۶۴ Jun 12, 2016, 20:08
۳۸۱٫ دکترمحمدرضا عطاری تبریز Jun 12, 2016, 20:10
۳۸۲٫ دکترمهرداد قدیمی تهران ۲۰۰۲۶۰ Jun 12, 2016, 20:14
۳۸۳٫ دکتر زهرا بلوکی تهران ۲۰۱۰۰۲۹ Jun 12, 2016, 20:14
۳۸۴٫ دکترامین پورمحمود تهران ۲۰۱۰۷۰۶ Jun 12, 2016, 20:22
۳۸۵٫ دکتر مرضیه همتیان سنندج Jun 12, 2016, 20:43
۳۸۶٫ دکترمحمد خادمی اصفهان ۲۰۹۱۵۷ Jun 12, 2016, 20:44
۳۸۷٫ دکترحمیدرضا چهرزاد تهران ۲۰۸۶۲۴ Jun 12, 2016, 20:48
۳۸۸٫ دکترصفورا نیک مهر دزفول ۲۰۹۳۱۵ Jun 12, 2016, 20:59
۳۸۹٫ دکترمرتضی قاسم بگلو تبریز ۲۰۷۱۰۶ Jun 12, 2016, 21:20
۳۹۰٫ دکتر سمیل سامع ملکی تهران ۲۰۹۵۵۸ Jun 12, 2016, 21:22
۳۹۱٫ دکتر علی سامع ملکی تهران ۲۰۱۱۹۵۵ Jun 12, 2016, 21:23
۳۹۲٫ دکتر احسان ویسی مشهد ۲۰۱۳۹۹۱ Jun 12, 2016, 21:29
۳۹۳٫ دکتر انوربابایی جوانرود ۸۷۰ Jun 12, 2016, 21:43
۳۹۴٫ دکترخاطره موسویون دزفول ٢٠٠٨۵۶ Jun 12, 2016, 22:13
۳۹۵٫ دکترزهرا عبدالهی گنبدکاووس ۲۰۱۷۱۳۰ Jun 12, 2016, 22:56
۳۹۶٫ دکترسارا نبوی آبیز مشهد ۲۰۱۵۹۳۴ Jun 12, 2016, 23:04
۳۹۷٫ دکتر هلیا ازاد تهران ۹۴۰۳۲۴۴۳۷ Jun 12, 2016, 23:22
۳۹۸٫ دکتر محمدرضا قجری تهران ۹۲۰۴۴۷۳۳۳ Jun 12, 2016, 23:45
۳۹۹٫ دکترمحمد معمایی ساری ۲۰۱۲۷۵۱ Jun 13, 2016, 00:00
۴۰۰٫ دکترمجتبی نادری دوست تهران ۲۰۵۱۲۸ Jun 13, 2016, 00:24
۴۰۱٫ دکتر بهروز میهمن دوست ایلام ۲۰۱۲۸۵۲ Jun 13, 2016, 01:10
۴۰۲٫ دکتر صفورا خندان اهواز ۲۰۹۶۰۸ Jun 13, 2016, 03:37
۴۰۳٫ دکتراحسان رشیدی کرمانشاه ۲۰۱۵۷۵۵ Jun 13, 2016, 04:18
۴۰۴٫ دکتر امنه حیرانی کرمانشاه ۶۰۰۷۹۲ Jun 13, 2016, 04:19
۴۰۵٫ دکترامیر آقایی کرمانشاه ۴۰۱۶۷۴ Jun 13, 2016, 04:22
۴۰۶٫ دکتر بهمن ازادی تهران Jun 13, 2016, 04:22
۴۰۷٫ دکترامیر حدیدی سنقر ۶۰۰۱۳۹ Jun 13, 2016, 05:03
۴۰۸٫ دکتربرهان شاه ویسی کرمانشاه ۲۰۱۴۲۶۷ Jun 13, 2016, 05:04
۴۰۹٫ دکترجواد احمدی اسلام آباد ۴۰۰۴۴۶ Jun 13, 2016, 05:06
۴۱۰٫ دکتر محسن بازدار ایلام ۲۰۱۶۷۴۱ Jun 13, 2016, 05:11
۴۱۱٫ دکتر شهاب ملکی اراک ۹۴۰۳۷۹۰۵۶ Jun 13, 2016, 05:33
۴۱۲٫ دکتررضا نقوی مشهد ۲۰۱۴۴۱۷ Jun 13, 2016, 06:01
۴۱۳٫ دکتر یلدا مهدوی شهری کرج ۲۰۱۴۷۵۴ Jun 13, 2016, 06:15
۴۱۴٫ دکترنرجس نامی مشهد ۹۴۲۵۶۰۰۱۷۶ Jun 13, 2016, 06:37
۴۱۵٫ دکترمازیار معصومی مشهد ۲۰۱۲۴۶۱ Jun 13, 2016, 07:22
۴۱۶٫ دکترآمنه مهرگان گنبد ۲۰۱۴۰۶۶ Jun 13, 2016, 07:23
۴۱۷٫ دکترمحمد شیبانی گنبد ۲۰۱۲۱۰۱ Jun 13, 2016, 07:23
۴۱۸٫ دکترفائزه عارفی تهران ۲۰۱۲۰۷۹ Jun 13, 2016, 07:28
۴۱۹٫ دکترمهرداد انتظاری هرسین ۶۰۰۰۴۰ Jun 13, 2016, 07:31
۴۲۰٫ دکترشهریار کرمانشاه کرمانشاه ۴۰۲۱۲۸ Jun 13, 2016, 07:33
۴۲۱٫ دکتر محمد امین مینایی ارومیه ۲۰۱۱۲۱۷ Jun 13, 2016, 07:39
۴۲۲٫ دکتر امیرحسین توسلیان مشهد ۲۰۱۰۲۶۳ Jun 13, 2016, 07:42
۴۲۳٫ دکتر ندا شریفی کرمان ۲۰۱۴۱۳۹ Jun 13, 2016, 07:44
۴۲۴٫ دکتر محمدرضا خانی کرج ۲۰۸۶۲۳ Jun 13, 2016, 07:50
۴۲۵٫ دکترامیر زینالی ارومیه ۲۰۱۲۵۴۹ Jun 13, 2016, 08:23
۴۲۶٫ دکتر میرحامد نیکنام جهرم ۲۰۱۳۳۸۲ Jun 13, 2016, 08:29
۴۲۷٫ دکتر سارا معماری شیراز ۲۰۱۲۳۹۹ Jun 13, 2016, 08:33
۴۲۸٫ دکتر موسی دسترنج تبریز ۲۰۲۳۴۸ Jun 13, 2016, 08:37
۴۲۹٫ دکتر میلاد اکبرزاده ساری ۹۳۱۱۰۵۰۰۶ Jun 13, 2016, 09:09
۴۳۰٫ دکترجهانگیر چراغی صحنه ۲۰۳۷۵۸ Jun 13, 2016, 09:25
۴۳۱٫ دکترمصیب هدایتی کرمانشاه ۶۰۱۱۰۵۸ Jun 13, 2016, 09:34
۴۳۲٫ دکتردیاکو شاهمرادی کرمانشاه ۴۰۲۵۲۱ Jun 13, 2016, 09:36
۴۳۳٫ دکترجواد ظهورتبار کرمانشاه ۶۰۵۴۱۹ Jun 13, 2016, 09:39
۴۳۴٫ دکتر باقرشکری تهران ۲۰۱۰۴۱۵ Jun 13, 2016, 09:49
۴۳۵٫ دکتر فاطمه فرشادمهر دزفول ۲۰۱۰۰۸۵ Jun 13, 2016, 09:50
۴۳۶٫ دکتر محمددرویش خادم اهواز ۲۰۱۴۲۳۰ Jun 13, 2016, 10:00
۴۳۷٫ دکتر شهلا قادری سنندج ۲۰۱۵۵۶۵ Jun 13, 2016, 10:42
۴۳۸٫ دکترالناز بردبار شیراز ۹۳۳۳۵۳۳ Jun 13, 2016, 10:44
۴۳۹٫ دکترسروش کریمی شیراز ٩١٣٢٧۴۵ Jun 13, 2016, 11:01
۴۴۰٫ دکتر شهرام حقیقی شیراز Jun 13, 2016, 11:03
۴۴۱٫ دکتر مهرداد مولایی مشهد ۲۰۱۵۴۷۷ Jun 13, 2016, 11:08
۴۴۲٫ دکتر نادر بختیاری تهران ۲۰۴۱۸۲ Jun 13, 2016, 11:08
۴۴۳٫ دکتر رضا هداوند تهران ۲۰۹۷۶۱ Jun 13, 2016, 11:10
۴۴۴٫ دکترساناز ربانی شیرار ۹۴۳۰۴۷۳ Jun 13, 2016, 11:10
۴۴۵٫ دکترمسعود زارعی شیراز ۹۰۰۲۹۰۰۵۰ Jun 13, 2016, 11:11
۴۴۶٫ دکتر سکینه اسکندری شیراز Jun 13, 2016, 11:12
۴۴۷٫ دکتراصغر زارع فارس،بیضا ۸۹۰۳۲۶۷۸۳ Jun 13, 2016, 11:14
۴۴۸٫ دکتر ملیکا رشیدی کیش Jun 13, 2016, 11:16
۴۴۹٫ دکترپانیذ پوراشکان تبریز ٩٢٠٧٣٢۵۶٢ Jun 13, 2016, 11:16
۴۵۰٫ دکتر امین موسالایی شیراز ۸۹۰۳۲۶۸۳۳ Jun 13, 2016, 11:18
۴۵۱٫ دکترسعید امیری کازرون ۹۳۰۶۳۴۵۳۷ Jun 13, 2016, 11:18
۴۵۲٫ دکترمحمد اربابی مشهد Jun 13, 2016, 11:20
۴۵۳٫ دکتر کوروش سلطانی کازرون Jun 13, 2016, 11:24
۴۵۴٫ دکتر فرناز پوریا والی اصفهان ۹۳۰۶۳۷۸۳۹ Jun 13, 2016, 11:29
۴۵۵٫ دکتر مرتضی اهراری مشهد Jun 13, 2016, 11:41
۴۵۶٫ دکتر مهرنوش مشاک کرج ۲۰۱۰۱۴۲ Jun 13, 2016, 11:43
۴۵۷٫ دکتر علی کریمی شیراز ۱۰۱۱۹۰۴ Jun 13, 2016, 11:44
۴۵۸٫ دکترفاطمه اسماعیل لو تهران Jun 13, 2016, 11:49
۴۵۹٫ دکتر مسعود رضایی مشهد ۲۱۲۱۲۱۲۱ Jun 13, 2016, 11:57
۴۶۰٫ دکتر مسعود روستایی شیراز Jun 13, 2016, 12:22
۴۶۱٫ دکتر علیرضا فاضلی تهران Jun 13, 2016, 12:36
۴۶۲٫ دکترمحمد رضا یاریار شیراز ۹۰۰۵۳۶۳۸۹ Jun 13, 2016, 12:55
۴۶۳٫ دکتر حمید زارع ساری ۲۰۶۲۵۸ Jun 13, 2016, 13:07
۴۶۴٫ دکتر مونینا مهرگان گرگان ۸۹۸۴۱۸۱۰۵۲ Jun 13, 2016, 13:12
۴۶۵٫ دکتر فاطمه اتش بار شیراز ۹۳۳۲۸۷۲ Jun 13, 2016, 13:14
۴۶۶٫ دکتر بهمن امیدی شیراز Jun 13, 2016, 13:42
۴۶۷٫ دکتر فرزاد موسی قوچان Jun 13, 2016, 14:01
۴۶۸٫ دکترسلماز دستانی بوشهر ۲۰۱۳۵۲۰ Jun 13, 2016, 14:12

۴۶۹٫ سعید اخلاقی دکتر تهران ۳۵۶۹۵۴ Jun 13, 2016, 14:27
۴۷۰٫ دکتر نسترن پناهی کرج ۹۳۱۱۰۵۰۱۵ Jun 13, 2016, 14:36
۴۷۱٫ دکتر رضا یویی یزد ۷۶۳۴۳۸ Jun 13, 2016, 14:36
۴۷۲٫ دکترپویا میرعلی یزد Jun 13, 2016, 14:37
۴۷۳٫ دکترمحمد امین نوری علا کرمانشاه ۹۰۱۱۰۵۰۳۳ Jun 13, 2016, 15:06
۴۷۴٫ دکترایمان لسدی کرمانشاه ۲۰۱۰۹۱۰ Jun 13, 2016, 15:31
۴۷۵٫ دکتر محسن ابرومندی همدان Jun 13, 2016, 15:34
۴۷۶٫ دکترحجت زارع مشهد Jun 13, 2016, 15:44
۴۷۷٫ دکترعلی محمودی تهران ۶۰۳۶۷۶ Jun 13, 2016, 16:11
۴۷۸٫ دکتر بیت الله طالبی همدان ۲۰۲۸۲۶ Jun 13, 2016, 16:15
۴۷۹٫ دکتررضا پیغمبری مشهد Jun 13, 2016, 16:22
۴۸۰٫ دکترعلیرضا معماران گرگان ۲۰۴۷۰۹ Jun 13, 2016, 16:24
۴۸۱٫ دکتر مهدی کیان شاهین شهر Jun 13, 2016, 16:39
۴۸۲٫ دکترپدرام خوش طینت رشت ۹۳۱۱۰۵۰۳۶ Jun 13, 2016, 16:45
۴۸۳٫ دکتر مهدی نادم نورانی مشهد Jun 13, 2016, 16:49
۴۸۴٫ دکترفاطمه محمودی اشلقی کرج ٩٣٠۶٣٠٩۵۶ Jun 13, 2016, 16:50
۴۸۵٫ دکتر سید محمد علی خلفی قزوین ۲۰۸۵۹۱ Jun 13, 2016, 17:14
۴۸۶ دکتر سعید پورشهرام کرمان ۲۰۱۱۰۳۱
۴۸۷٫ دکترحجتاله غزاله تهران Jun 13, 2016, 17:25
۴۸۸٫ دکتر سلیمان جعفری نزاد مشهد ۲۰۱۱۸۸۹ Jun 13, 2016, 17:34
۴۸۹٫ دکتر فرهاد بهرامی نیا قزوین ۲۰۱۲۲۰۱ Jun 13, 2016, 17:47
۴۹۰٫ دکتر مختار صادقی زرین شهر ۴۰۰۲۶۵ Jun 13, 2016, 17:20

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
tabligh-site1 #

اشتراک این خبر در :