۹۱۲ معلول ضایع نخاعی مازندران نیاز به خدمات پرستاری دارند

کیاپرس : معاون توانبخشی بهزیستی مازندران با اعلام اینکه ۴۷ هزار معلول در مازندران شناسایی شدند، گفت: ۹۱۲ نفر از معلولان ضایع نخاعی هستند و نیاز به خدمات پرستاری...

ادامه مطلب ...