۸۵ تا ۹۰ درصد زنان باردار می توانند زایمان طبیعی داشته باشند

کیا پرس :مشاور وزیربهداشت در امور مامایی با بیان اینکه زایمان طبیعی فرآیندی فیزیولوژیک است که در تمام دنیا مرسوم است و باید بدون مداخله و یا با حداقل مداخلات طی...

ادامه مطلب ...