۸۰ هزار خانوار روستایی در مازندران از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شدند

کیاپرس: شرکت آبفار مازندران طی سالهای دولت تدبیر و امید موفق شد با اجرای ۱۱۴ پروژه آبرسانی روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال ۳۶۶ روستا را با جمعیتی حدود...

ادامه مطلب ...