۸۰درصد غرق شدگان در مازندران، در سواحل خصوصی و غیر قابل پوشش

کیاپرس _ مسئول کمیته پیشگیری از غرقی های دریای مازندران با اشاره به اجرای طرح سالم سازی دریا از اول خرداد ماه گفت: تاکنون ۸۰ درصد غرقی ها در مازندران در سواحل خصوصی و...

ادامه مطلب ...