۸ اشتباهی که سرعت بهبود شما را بعد از جراحی کُند می‌کنند

کیاپرس:اکثر افراد فکر می‌کنند که پس از جراحی می‌توانند هر کاری را انجام دهند و احساس می‌کنند که می‌توانند فورا دوباره به زندگی عادی خود برگردند و رفتارهای...

ادامه مطلب ...