۵۰ نفراز مازندرانی های متخلف حقوق شهروندی در ترکمنستان زندانی هستند

 مسوول نمایندگی وزارت امور خارجه در مازندران اعلام کرد: ۵۰ نفر از مازندرانی های متخلف حقوق شهروندی در ترکمنستان زندانی هستند که زمینه آزادی آنان با هماهنگی قوه...

ادامه مطلب ...