۵۰ هزار مازندرانی در فرآیند برگزاری انتخابات فعالیت می کنند

کیاپرس-مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری مازندران گفت: بیش از ۵۰هزار نفر در تمامی استان مازندران کار برگزاری انتخابات شوراهای اسامی شهر و روستا و ریاست جمهوری را...

ادامه مطلب ...