۴۰۰۰ میلیارد تومان دیگر به بیمه سلامت واریز می‌شود

کیاپرس :مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران از تسویه بخش قابل توجهی از مراکز درمانی طرف قرارداد تا پایان هفته خبر داد و گفت: با پیگیری رئیس جمهور ۴۰۰۰ میلیارد تومان...

ادامه مطلب ...