۴ راه ایجاد هوای پاک در خانه

کیاپرس:با شیوع ویروس کرونا، تعطیل شدن بسیاری از مشاغل و ماندن مردم در خانه، باعث کاهش آلودگی هوا در سراسر جهان شده است. اما از آنجا که مردم وقت بیشتری را در...

ادامه مطلب ...