۳۷ هزار هکتار از مزارع برنج مازندران نشاکاری شد

کیاپرس:مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تاکنون ۳۷ هزار و ۷۳۹ هکتار معادل ۱۸ درصد شالیزارهای مازندران به کشت برنج اختصاص یافت که از این میزان...

ادامه مطلب ...