۲۷۷ نفر طی چهار ماهه سالجاری در تصادفات جان خود را از دست دادند

۲۷۷ نفر طی چهار ماهه سالجاری در تصادفات جان خود را از دست دادند مدیر کل پزشکی قانونی مازندران گفت: آمارها نشان می دهد در چهار ماه سالجاری۲۷۷ نفر در تصادفات رانندگی...

ادامه مطلب ...