۲۰درصد مبتلایان آزادانه در جامعه حضور دارند / هنوز خانواده شهدای جامعه پزشکی مورد حمایت قرارنگرفتند

کیاپرس :رئیس سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اینکه هنوز خانواده شهدای جامعه پزشکی مورد حمایت قرارنگرفتند عنوان کرد: مشکل اساسی در کنترل ویروس کرونا تصمیمات...

ادامه مطلب ...