۲ میلیارد تومان از پرداخت های غیرعادلانه مسترد شد

    ۱۳ مدیر نجومی بگیر عزل شدند محمدباقر نوبخت گفت: مدیرانی که پرداخت ها و دریافت های غیرعادلانه در مورد آنها اعمال شده بود مورد شناسایی قرار گرفتند و تا...

ادامه مطلب ...