۲ مامور خاطی فرودگاه جده مجازات نشدند

معاون امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با بیان اینکه عربستان تاکنون ریالی بابت دیه و غرامت شهدای منا و مسجدالحرام نپرداخته است، گفت: با وجود مستندات بسیار، از...

ادامه مطلب ...