۱۷ شهریور؛ آغاز نقل‌وانتقال ضروری فرهنگیان

کیا پرس :نقل و انتقال اضطراری فرهنگیان از تاریخ ۱۷ شهریور ۹۷ تا ۱۹ شهریور ۹۷ انجام خواهد شد.   نقل و انتقال اضطراری فرهنگیان از تاریخ ۱۷ شهریور ۹۷ تا  ۱۹...

ادامه مطلب ...