12 سال بی شکستی ایران برابر عراق

ايران که در ديدار دوستانه اش که 16 روز قبل انجام شد عراق را يک ـ صفر برد براساس تصورات، بار ديگر حريف اين تيم در مرحله يک چهارم نهايي شد. در تابستان 1382 ایران برابر عراق...

ادامه مطلب ...