۹۹۷ واحد تولیدی مازندران به تصفیه خانه فاضلاب متصل هستند

کیاپرس - مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: بااتصال ۴۴۶ واحد صنعتی در دولت یازدهم، درمجموع ۹۹۷ واحد تولیدی و صنعتی به تصفیه‌خانه فاضلاب متصل هستند. سید...

ادامه مطلب ...