۷  هدف اقتصادی و اشتغالی وزارت کار برای ۲۰۳۰

کیاپرس:وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیرو هدفگذاری سازمان ملل متحد، اهداف قابل دستیابی برای «ترویج رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، اشتغال کامل و بهره ور و مناسب...

ادامه مطلب ...