۶۰ مسافر در ساحل محمودآباد از غرق شدن نجات یافتند

کیاپرس:  رئیس هیئت نجات غریق شهرستان محمودآباد گفت: از ابتدای خرداد ماه امسال تاکنون ۶۰ نفر مسافر از مرگ حتمی در دریا نجات یافتند. سعید خادمی  اظهار...

ادامه مطلب ...