۶۰ درصد پزشکان راهنمای دارویی به بیمار ارائه نمی دهند

کیاپرس:معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی، بر ضرورت تجویز منطقی دارو برای بیماران تاکید کرد و گفت: در حدود ۶۰ درصد پزشکان راهنمای درست استفاده از دارو...

ادامه مطلب ...