۵۰ درصد مساجد مازندران مصرف برق را مدیریت نمی کنند

کیاپرس - مدیر عامل شرکت توزیع برق غرب مازندران بر لزوم رعایت مدیریت مصرف برق در اماکن مذهبی تاکید کرد و گفت: ۵۰ درصد مساجد استان مدیریت مصرف را رعایت نمی کنند. کیوان...

ادامه مطلب ...