۴۰ درصد مددجویان کمیته امداد مازندران سالمند هستند

کیاپرس - مدیرکل کمیته امداد مازندران گفت: ۴۰ درصد افراد تحت پوشش این نهاد سالمند و ۲۰ درصد را اطفال تشکیل می دهند. رضا نوروزی ظهر یکشنبه در یازدهمین جلسه کارگروه...

ادامه مطلب ...