مهدی زاهدیان:او ۷ میلیارد تومان برای هزینه‌های دادرسی، ۳ میلیارد تومان برای حق الوکاله دریافت کردم

کیاپرس :دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان صبح امروز به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و...

ادامه مطلب ...