۳ منطقه آزاد روی میز است/ برنج کشاورزان در انبارها مانده است

کیاپرس - سخنگوی مجمع نمایندگان مازندران درباره منطقه آزاد گفت: همچنان سه نقطه به عنوان منطقه آزاد در استان معرفی و پیشنهاد شده است. ولی الله نانوا کناری بعدازظهر...

ادامه مطلب ...