آموزش ۲۸۰ هنرجو در فنی حرفه ای مازندران در دولت تدبیر و امید

به گزارش خبرنگار کیاپرس، رضا گرزین صبح چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته ملی مهارت، بیکاری را یک بحرانی ملی دانست و گفت :باید با ایجاد مشاغل جدید...

ادامه مطلب ...