۲۱۴ برنامه فرهنگی در ستاد امر به معروف مازندران تهیه شده است

کیاپرس - دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران گفت: امسال ۲۱۴ برنامه فرهنگی در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهیه شده است. خلیل صالحی پیش از ظهر شنبه...

ادامه مطلب ...