۱۹۰؛ تنها سامانه پاسخگویی وزارت بهداشت

کیاپرس  :   مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت گفت: اکنون امکان ارتباط با سامانه های ۱۴۹۰، ۱۵۹۰ و ۱۶۹۰ وجود ندارد و تنها راه...

ادامه مطلب ...