۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات برای زنان کارآفرین مازندران تخصیص یافت

استاندار مازندران: کیاپرس - استاندار مازندران از اختصاص اعتبار ۱۳۰ میلیارد تومانی با تسهیلات ۴ درصدی برای زنان کارآفرین این استان خبر داد. ربیع فلاح جلودار...

ادامه مطلب ...