۱۲هزارمیلیارد بابت طرح تحول سلامت داده اند/ شرط ماندن در وزارت

کیاپرس_ وزیر بهداشت گفت: برای اجرای طرح تحول سلامت تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت داده اند. دکتر سید حسن هاشمی در برنامه نگاه یک به ارزیابی حوزه سلامت...

ادامه مطلب ...