مراکز خرید گندم مازندران به سامانه مانیتورینگ متصل شدند

کیاپرس: مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور گفت: ۱۰۰ درصد از مراکز خرید گندم در شرق و مرکز استان به سامانه مانیتورینگ نظارت بر ذخیره سازی کالاهای...

ادامه مطلب ...