کشف بزرگترین محموله هرویین توسط گمرک

کیاپرس:در سال جاری بیش از ۱۸ تن از انواع مواد مخدر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران کشف شده که در این بین کشف محموله ۵۳۶ کیلو و ۷۲۹ گرم هروئین در تاریخ گمرکات کشور بی...

ادامه مطلب ...