قتل پزشک با گلوله از پشت

مصطفی سمالی فرماندار شوشتر، ‌اظهار کرد:‌ دکتر قدرتی، پزشک عمومی شاغل در شوشتر، صبح امروز (۱۲ دی ماه) زمان خروج از منزل و عزیمت به سوی محل کار خود، هنگام خارج کردن...

ادامه مطلب ...