گرد و خاک کامپیوتر عامل نازایی

  چندین گروه محیط زیستی آمریکا عنوان کردند که غبار سمی بر روی پردازشگرها و مانیتورها شامل مواد شیمیایی است که باعث بروز اختلالات تولید مثلی و نورولوژیک می...

ادامه مطلب ...