گردشگر پذیر بودن استان مازندران توجه ملی در زمینه نیازهای بهداشتی را می طلبد

کیا پرس :ربیع فلاح استاندار مازندران با اشاره به گردشگرپذیر بودن استان خواستار توجه ملی به استان در زمینه نیازهای بهداشتی و درمانی شد. به گزارش کیا پرس ربیع فلاح...

ادامه مطلب ...