گردشگران خارجی مازندران افزایش می یابد

دلاور بزرگ نیا گفت: گردشگری سلامت از حوزه درمان و تندرستی تشکیل‌شده و بخشی از اقدامات دانشگاه علوم پزشکی با نگاه بر گردشگری سلامت انجام‌شده است. وی به سفر...

ادامه مطلب ...