وزارت خارجه انگلیس، گربه استخدام کرد!

شماری از ساختمان‌های مهم دولتی در لندن، قدیمی و پر از موش هستند و برای رفع این مشکل از گربه استفاده می‌شود. این گربه که قبلا یک گربه خیابانی بود، پالمرستون نام...

ادامه مطلب ...