کوچکترین ناقلان کرونا، در بیمارستان‌ها بستری اند

کیاپرس :  کودکان، کوچکترین ناقلان خاموش کرونا هستند که با کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی، گرفتار کرونا و بیمارستان شده‌اند.  کودکان، کوچکترین ناقلان خاموش...

ادامه مطلب ...