“کرونا” بیماری ویروسی و استرس واضطراب ناشی ازآن

کیا پرس :  شاید دیدن مردمانی با مشت‌های گره کرده، ماسک و گاهی دستکش در حالت احوال پرسی در کشوری مانند ایران که رسوم متنوعی برای دیدارهای دوستانه و خوش و بش...

ادامه مطلب ...