کردستان دیده‌بان ایران بوده است پس چشم بصیر و بینای ملت ایران است،

   اگر ایران نبود، اربیل و بغداد سقوط کرده بود رئیس‌جمهور در جمع مردم کردستان اظهار داشت: من به مسئولین و سیاسیون دولت آمریکا می‌گویم در اطاق سیاسی‌تان...

ادامه مطلب ...