اوباما در ماجرای توافق از ایران شکست خورد؛ سفر ژنرال سلیمانی به روسیه نشانه آن است

فارین پالسی نوشت: اکنون که نگرانی اوباما در مورد کنگره و ممانعت از آن از اجرای توافق ایران رفع شد، تصمیم گیران بر روی این مسئله تمرکز کرده اند که آیا ساکن فعلی کاخ...

ادامه مطلب ...