ژنرال آمریکایی هنگام سخنرانی غش کرد

ژنرال آمریکایی در کنفرانس خبری در حالی که مشغول تشریح نواقص جنگنده های ۳۵-F بود غش کرد و دستیار وزیر نیروی هوایی آمریکا که دراین جلسه بود، با گرفتن وی، به شوخی این...

ادامه مطلب ...