پیوند مازندران و سوسنگرد با نامگذاری دو خیابان

کیاپرس - نامگذاری ۲ خیابان در ساری و سوسنگرد به نام شهدای مازندران و خوزستان نشان از پیوند ناگسستنی این دو با هم دارد. سردار عبدالله ملکی مدیرکل حفظ آثار و نشر...

ادامه مطلب ...