پیوند ریه تنها امیدِ برخی از بیماران کووید-۱۹

کیاپرس:نتایج یک بررسی نشان می‌دهد: بیماری کووید-۱۹ در برخی از مبتلایان می تواند آسیبی به ریه‌ها وارد کند که تنها با عمل پیوند ریه ادامه حیات بیمار ممکن خواهد...

ادامه مطلب ...